52 full đổi thưởng La Liga kiện Paris Manchester City vì đã bao vây Ngụy và cứu Zhao

52 full đổi thưởng La Liga tuyên chiến với Paris và Manchester City? Trên thực tế, chính Tevas đã bao vây Ngụy và giải cứu Zhao, đồng thời giải vây cho chính mình. Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha đã lần lượt khiếu nại lên UEFA vào tháng 4 và tháng 6… Read more 52 full đổi thưởng La Liga kiện Paris Manchester City vì đã bao vây Ngụy và cứu Zhao